Harmonogram naborów

Znajdź najbliższe nabory na dofinansowania. Przeglądaj trwające nabory po dacie zakończenia składania wniosków lub po dacie startu składania wniosków.

Wybierz program

Filtruj

Sortuj

Wyświetl

Nabór ciągły

Organizacja praktyk i staży w MŚP

Celem projektu Organizacja praktyk i staży jest dobór form praktyk i staży do potrzeb przedsiębiorstwa

2017

styczeń

2018

czerwiec

lipiec

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2019

styczeń

luty

marzec

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

01.03.2019

data rozpoczęcia rundy

30.06.2021

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.08.2022

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla przedsiębiorców

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

01.03.2019

data rozpoczęcia rundy

31.08.2022

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Projekt "Zamówienia publiczne dla MSP"

Szkolenia z zamówień publicznych dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

01.03.2019

data rozpoczęcia rundy

28.02.2021

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Menadżer jutra

Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego

01.03.2019

data rozpoczęcia rundy

30.06.2021

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Program Akceleracyjny: INDUSTRYLAB II

Branże: Smart City, Przemysłowy Internet Rzeczy, Biogospodarka

Maksymalne dofinansowanie: 250 000 zł

01.03.2019

data rozpoczęcia rundy

30.11.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Projekt "Sukcesja w firmach rodzinnych"

Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

18.03.2019

data rozpoczęcia rundy

30.10.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

listopad

grudzień

2020

styczeń

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.01.2020

data rozpoczęcia rundy

29.02.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.07.2020

Technologie przyjazne środowisku

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Maksymalne dofinansowanie: 1 000 000 euro

07.01.2020

data rozpoczęcia rundy

31.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich lub technologie poprawiające jakość życia Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.

Maksymalne dofinansowanie: 200 000 euro

07.01.2020

data rozpoczęcia rundy

31.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Maksymalne dofinansowanie: 2 000 000 euro

07.01.2020

data rozpoczęcia rundy

31.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Technologie poprawiające jakość życia

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Maksymalne dofinansowanie: 2 000 000 euro

07.01.2020

data rozpoczęcia rundy

31.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

08.01.2020

data rozpoczęcia rundy

08.03.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 07.07.2020

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

08.01.2020

data rozpoczęcia rundy

08.03.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 07.07.2020

planowany nabór

Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty

21.01.2020

data rozpoczęcia naboru

12.01.2021

data zakończenia naboru

planowany nabór

Granty na Eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

21.01.2020

data rozpoczęcia naboru

12.01.2021

data zakończenia naboru

Granty na Eurogranty

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Maksymalne dofinansowanie: 280 060 zł

21.01.2020

data rozpoczęcia rundy

12.01.2021

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

gov_LAB - program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

W gov_LAB uczymy innowacyjnego projektowania usług dla przedsiębiorców

21.01.2020

data rozpoczęcia rundy

20.02.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

30.01.2020

data rozpoczęcia rundy

30.03.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 28.05.2020

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

30.01.2020

data rozpoczęcia rundy

30.03.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 28.05.2020

luty

Platforma Startowa: Unicorn Hub

Branże: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

01.02.2020

data rozpoczęcia rundy

27.07.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 27.07.2022

Platforma startowa: Start in Podkarpackie

Branże: lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT

01.02.2020

data rozpoczęcia rundy

31.07.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.01.2021

Go to Brand

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Maksymalne dofinansowanie: 425 670 zł

11.02.2020

data rozpoczęcia rundy

11.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Akademia Menadżera MŚP - oferta dla operatorów

Celem konkursu jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej oraz działań wspierających procesy innowacyjne.

Maksymalne dofinansowanie: 47 195 957 zł

18.02.2020

data rozpoczęcia rundy

03.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Pożyczka na rozwój

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie

Maksymalne dofinansowanie: 40 000 zł

02.2020

data rozpoczęcia rundy

10.2021

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

marzec

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.03.2020

data rozpoczęcia rundy

30.04.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.07.2020

Platforma Startowa: Idealist

Branże: energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT

01.03.2020

data rozpoczęcia rundy

31.08.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.08.2021

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.03.2020

data rozpoczęcia rundy

30.04.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.01.2021

Go to brand – EXPO 2020

Celem konkursu Go to brand – EXPO 2020 jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Maksymalne dofinansowanie: 425 670 zł

03.03.2020

data rozpoczęcia rundy

31.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

planowany nabór

Go to Brand

Wsparcie MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji. Konkurs dedykowany wystawie EXPO w Dubaju 2020.

03.03.2020

data rozpoczęcia naboru

31.03.2020

data zakończenia naboru

Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Celem konkursu Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Maksymalne dofinansowanie: 6 732 000 zł

09.03.2020

data rozpoczęcia rundy

23.03.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

09.03.2020

data rozpoczęcia rundy

09.05.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 07.07.2020

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

09.03.2020

data rozpoczęcia rundy

09.05.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 07.07.2020

planowany nabór

Badania na rynek - konkurs ogólny

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

25.03.2020

data rozpoczęcia naboru

23.04.2020

data zakończenia naboru

planowany nabór

Badania na rynek - Dostępność Plus

Celem konkursu Badania na rynek Dostępność plus jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

25.03.2020

data rozpoczęcia naboru

23.04.2020

data zakończenia naboru

planowany nabór

Badania na rynek - miasta średnie

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

25.03.2020

data rozpoczęcia naboru

23.04.2020

data zakończenia naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

31.03.2020

data rozpoczęcia rundy

28.05.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

planowany nabór

Dostępność – szansą na rozwój

Działania służące poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierające procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach: zwiększenie zdolnościa daptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju technologii.

31.03.2020

data rozpoczęcia naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 zł

31.03.2020

data rozpoczęcia rundy

28.05.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Maksymalne dofinansowanie: 1 947 467 zł

31.03.2020

data rozpoczęcia rundy

14.04.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

kwiecień

maj

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem II Etapu Wzoru na konkurencję jest wprowadzenie na rynek innowacji dzięki realizacji działań i procesów wzorniczych powstałych i zatwierdzonych w strategii wzorniczej opracowanej w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł

01.05.2020

data rozpoczęcia rundy

30.06.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.07.2020

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Branże: ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

01.05.2020

data rozpoczęcia rundy

31.07.2020

data zakończenia rundy

Nabór ma kilka rund. Koniec naboru: 31.01.2021

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny - Dostępność Plus

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

10.05.2020

data rozpoczęcia rundy

07.07.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Maksymalne dofinansowanie: 560 000 zł

10.05.2020

data rozpoczęcia rundy

07.07.2020

data zakończenia rundy

To już ostatnia runda naboru

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

2021

styczeń

marzec

maj

lipiec

grudzień

2022

styczeń

luty

maj